Anahata massagetherapie

Goed om te weten

Algemene voorwaarden

 • Door je te laten behandelen, heb je kennis genomen van deze algemene voorwaarden en ga je hiermee akkoord.
 • Behandeling is uitsluitend op afspraak en wordt in overleg gepland.
 • Als je onverwacht niet op tijd kunt zijn, laat me dit dan direct telefonisch weten.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Voor afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden geannuleerd, ben ik genoodzaakt de behandeling voor 100% in rekening te brengen. Iemand anders had in jouw plaats geholpen kunnen worden.
 • Bij het maken van een afspraak vraag ik altijd naar je e-mail en telefoonnummer om contact te kunnen onderhouden.
 • Tijdens de eerste afspraak vindt ook de intake plaats. Het intakeformulier ontvang je per mail zodra de eerste afspraak is gemaakt.
 • Bij de eerste afspraak wordt jouw identiteit gecontroleerd middels een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land, een Nederlands vreemdelingendocument of een rijbewijs.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die je tijdens het intakegesprek of gedurende de behandeling aan mij verstrekt.
 • Hygiëne vind ik belangrijk, ook tijdens een behandeling. Ik verwacht van mijn cliënten ook een normale hygiëne.
 • Anahata Massagetherapie in Nijmegen is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Alle informatie die je voorafgaand of tijdens een behandeling verstrekt aan Anahata Massagetherapie in Nijmegen wordt strikt vertrouwelijk behandeld Hierover lees je meer onder het kopje privacy.

Hoewel massage doorgaans een goede en gezonde invloed heeft op je lichaam, is er een aantal situaties waarin je je beter niet of slechts gedeeltelijk kunt laten behandelen.

In de volgende gevallen wordt een massagebehandeling volledig afgeraden:

 • hoge koorts
 • trombose
 • een risicovolle zwangerschap
 • besmettelijke huidziekten
 • infectieziekten
 • operatief te behandelen aandoeningen
 • uitputtingsverschijnselen

In de volgende gevallen wordt voorafgaand overwogen of een massagebehandeling wel of niet moet worden uitgevoerd:

 • bloedverdunners
 • lokale ontstekingen
 • osteoporose
 • hoge bloeddruk
 • hernia in tussenwervelschijf
 • HIV infectie
 • botbreuken
 • kanker

klachtafhandeling en geschillen

Met ingang van 1 januari 2017 is de wet Wkkgz in werking getreden. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als zorgverlener is Anahata massagetherapie voor klachtafhandeling en geschillencommissie aangesloten bij Quasir. Heb jij een klacht over de zorg die Anahata massagetherapie levert en komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met:
Quasir

In geval van een klacht verwijs ik je graag naar het klachtenbehandelingsproces, klik hier.